Warunki zastosowania

Operatorem stron internetowych www.ski-smejdir.cz jest Ski centrum Mirek Šmejdíř (dalej tylko Operator), który zgodnie z ustawą nr 121/2000 Dz.U., Ustawa o prawach autorskich (dalej tylko Ustawa autorska) jest upoważniony do wykonywania praw właścicielskich do niniejszych stron internetowych. Zabrania się kopiowanie jakiejkolwiek części treści, wyglądu lub kodu programowego stron internetowych. 

Operator niniejszym wydaje warunki używania stron internetowych www.ski-smejdir.cz (dalej tylko Warunki). Te Warunki dotyczą wszystkich osób, które mają w zamiarze korzystać z odpowiednich stron www.ski-smejdir.cz.

Bez zgody Operatora zabrania się jakimkolwiek interweniować do istoty technicznej lub treści stron www.ski-smejdir.cz. Tylko Operator ma prawo decydować o zmianach, usunięciu lub dopełnieniu jakiejkolwiek części niniejszych stron internetowych.

Niektóre z informacji publikowane www.ski-smejdir.cz Operator przejmuje z innych źródeł, które uważa za poufne. Mimo to Operator nie jest w żadnym wypadku odpowiedzialny za poprawność k aktualność publikowanych informacji.

Wszystkie informacje publikowane na niniejszych stronach mają wyłącznie charakter informacyjny.

Do dopełniania i zmieniania niniejszych warunków jest upoważniony tylko Operator. Stosunki prawne, które między Operatorem i użytkownikiem niniejszych stron powstały przed zmianą lub unieważnieniem Warunków, kierują się według brzmienia skutecznego w dniu powstania tych stosunków.

Warunki korzystania ze stron www.ski-smejdir.cz zostały opublikowane 14. 12. 2011 i od tego dnia są ważne i skuteczne. 

Gdzie można nas znaleźć?

Ośrodek narciarski
Černý Důl 275
543 44 Černý Důl
Godziny otwarcia:
8:30-16:30

Centrum
Černý Důl 105
543 44 Černý Důl
Godziny otwarcia:
So–Nd 8:15-18:00,
Po-Pt 8:15-9:45, 15:30-18:00

Rezerwacja nauki

+420 731 990 706 (8:30–16:30)

lub do nas napisz