Ochrona danych osobowych

Twoja zgoda

Korzystając z niniejszych stron internetowych zgadzasz się z warunkami niniejszego Oświadczenia o ochronie danych osobowych. Zawsze, kiedy udzielasz informacje za pośrednictwem niniejszych stron internetowych, zgadzasz się z gromadzeniem, korzystaniem i udostępnianiem informacji przedmiotowej zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o ochronie danych osobowych.

Aktywnie udzielane informacje

Niektóre części tych stron internetowych mogą od Państwa wymagać informacje dlatego, by moglibyśmy skontaktować się z Państwem (kontakt e-mailowy i/lub telefoniczny, imię, firmy). Państwo zostaną poinformowani o tym, które informacje są wymagane i które są wybieralne.

Biernie udzielane informacje

Podczas ruchu na prezentacji internetowej pewne informacje mogą być gromadzone biernie (tj. uzyskane, bez tego by były udzielone aktywne z Państwa strony) z zastosowaniem różnych technologii jak na przykład cookies, javascryptowe systemy pomiarowe (Google Analytics) i standardowe logowanie na stronie serwera.

Twoja przeglądarka internetowa (browser) automatycznie przekaże tej stronie którąś z podanych informacji anonimowych, np. URL portalu internetowego, z którego właśnie odszedłeś, i twój adres protokołu internetowego (IP), jak również wersję browsera, który momentalnie używa twój komputer. Ten portal może również z twego komputera gromadzić anonimowe informacje, za pośrednictwem cookies. Swój browser możesz ustawić tak, aby cię informował w chwili, kiedy jest wysyłana cookie, lub w ogóle odmówić cookies, mimo to pewne części tego portalu nie muszą działać bez cookies. 

Gdzie można nas znaleźć?

Ośrodek narciarski
Černý Důl 275
543 44 Černý Důl
Godziny otwarcia:
8:30-16:30

Centrum
Černý Důl 105
543 44 Černý Důl
Godziny otwarcia:
So–Nd 8:15-18:00,
Po-Pt 8:15-9:45, 15:30-18:00

Rezerwacja nauki

+420 731 990 706 (8:30–16:30)

lub do nas napisz